Online Baccarat

Na roulette en blackjack is baccarat een van de meest gespeelde en meest populaire casinospel ter wereld. Dagelijks wordt dit spel door miljoenen mensen over de hele wereld gespeeld in zowel normale als in het online casino. Men kan het spel zowel voor echt geld, maar ook gratis spelen in een internet casino. In dit artikel zullen we alles met betrekking tot het spel baccarat bespreken. Waar is het spel ontstaan? Wat zijn de spelregels? Welke varianten van baccarat kennen we?

Online Baccarat

Baccarat heeft 3 verschillende varianten, te weten: ‘punto banco’, ‘baccarat chemin de fer’ en ‘baccarat banque’. Punto banco is de meest populaire variant van baccarat en om die reden kan men dan ook slechts punto banco spelen in de meeste online en normale casino’s. De andere twee varianten worden niet of bijna niet aangeboden, omdat er simpelweg weinig animo voor is. Sporadisch komt men echter de andere twee varianten ook tegen, bijvoorbeeld in Frankrijk of Italië. In dit artikel beperken we ons tot ‘punto banco’, omdat deze het vaakst wordt gespeeld en het meest wordt aangeboden in online casino’s.

Geschiedenis

Baccarat is vooral in Frankrijk en Amerika heel populair onder het gokkende publiek. In Nederland is het spel relatief minder populair. Het zijn vooral de Aziaten die meer oog hebben voor dit spel. Beweerd wordt dat baccarat is ontstaan in de 15e eeuw in Zuid- en Midden Europa. Meer in het bijzonder in de landen Frankrijk en Italië. Het spel was weggelegd voor de elite van het land, aangezien er met flinke sommen geld werd gekokt. Zelfs de Franse koning Karel VIII zou een fervente speler van baccarat zijn. Onduidelijk is of het spel voor het eerst is geïntroduceerd in Frankrijk of Italië. Daarover zijn de meningen nogal verschillend. Hoe het ook moge zijn, baccarat is sinds de 15e eeuw enorm populair bij het gokkende publiek en wordt anno 2014 veelvuldig aangeboden en gespeeld in vrijwel alle online en klassieke casino’s over de hele wereld.

Verloop en uitleg van het spel

Net als bij blackjack kent punto banco ook een magisch getal. Het magische getal is niet 21 zoals bij blackjack, maar het getal 9. De bedoeling is dat punto of banco zo dicht mogelijk of zelfs op de 9 eindigt nadat alle kaarten zijn gedeeld. De hand die het dichts bij 9 of zelfs op 9 eindigt wint. Het is ook mogelijk dat er een gelijkspel is nadat de spelronde is geëindigd. Voordat de dealer de kaarten gaat delen is het de bedoeling dat spelers hun inzetten gaan plaatsen. Er zijn drie verschillende inzetmogelijkheden bij punto banco. Spelers kunnen hun inzet plaatsen op punto, banco of egalité. Bij een winnende hand van punto wordt uw inzet 1 maal uitbetaald. Bij een winnende hand van banco wordt uw inzet ook 1 keer uitbetaald, met uitzonder van de situatie waarin banco wint met een totaalwaarde van 5. In dat geval wordt uw inzet 1,5 keer uitbetaald. Tot slot wordt uw inzet bij een gelijkspel (egalité) maar liefst 8 maal uitbetaald. Reden om dus af en toe, maar natuurlijk niet te vaak aangezien gelijkspel sporadisch voorkomt, uw inzet op gelijkspel te plaatsen.

Hoe verloopt het spel nu precies? Nadat alle inzetten geplaatst zijn begint de dealer met het spel. Zowel punto en banco krijgen om en om twee kaarten gedeeld. Vervolgens wordt de totaalwaarde van zowel punto als banco geteld. Afhankelijk van de totaalwaarde kan er nog een derde kaart gedeeld worden. In welke gevallen er een derde kaart wordt gedeeld zullen we zo uitvoerig bespreken. Iedere kaart heeft een bepaalde waarde. De boer, vrouw en koning vertegenwoordigen een waarde van nul.

De kaarten met een getal vertegenwoordigen de overeenkomstige waarde van het getal en de aas vertegenwoordigd een waarde van 1. Belangrijk is het om te weten dat bij punto banco geteld wordt tot maximaal 9. Dus wanneer twee kaarten samen een totaalwaarde van 18 hebben, wil dat zeggen dat de totaalwaarde een 8 is. De tientallen worden altijd weggelaten.

Derde kaart punto

In gevallen waarin punto een totaalwaarde van 5 of minder heeft met twee kaarten, wordt er een derde kaart gedeeld aan punto, tenzij banco een totaalwaarde van 8 of 9 heeft met twee kaarten. Indien punto een totaalwaarde van 6 of 7 heeft met twee gedeelde kaarten, dan zal er alleen een derde kaart worden gedeeld aan punto als banco een totaalwaarde heeft van 5 of minder. Punto krijgt nooit een derde kaart in gevallen waarin de totaalwaarde 8 of 9 is. Punto past dus altijd bij een waarde van 8 of 9.

Derde kaart banco

Ten slotte gelden de volgende regels bij een specifieke totaalwaarde van banco:

  • Indien banco een totaalwaarde heeft van 3, dan wordt er een derde kaart gedeeld aan banco, tenzij punto een totaalwaarde van 8 of 9 heeft of punto een derde kaart heeft die een waarde van 8 vertegenwoordigd.
  • Banco met een totaalwaarde van 4 krijgt een derde kaart in gevallen waarin punto een derde kaart heeft met een waarde die 2, 3, 4, 5, 6 of 7 vertegenwoordigd.
  • Banco met een totaalwaarde van 5 krijgt een derde kaart als punto een derde kaart heeft met een waarde van 4, 5, 6 of 7.
  • Banco met een totaalwaarde van 6 past indien punto ook heeft gepast. Banco krijgt slechts een derde kaart bij een totaalwaarde van 6 indien punto een derde kaart heeft met een waarde van 6 of 7.
  • Banco met een puntentotaal van 7, 8 of 9 past altijd.